Μερικές σκέψεις που απορρέουν από τις Θεωρίες του Paul Krugman. Βραβείο Νόμπελ 2008

 Η γεωγραφική -χωρική θέση που επιλέγουμε ως    – άτομο  ή επιχείρηση –  αποτελεί μία απόφαση που  εξισορροπεί τις διαφορές και τις   ανισότητες  των μισθών, την ανισοκατανομή στην  προσφορά  φυσικών πόρων ή τις διευκολύνσεις ή  επιβαρύνσεις που προέρχονται από την συγκέντρωση οικονομικών δραστηριοτήτων και τα προβλήματα του περιβάλλοντος.  Μια στρατηγική της κινητικότητας καθορίζει μαζί με την   τάση μας να επιζητούμε την ποικιλία το συγκριτικό πλεονέκτημα  της  επιχείρησης αλλά και του κάθε εργαζόμενου.  Λαμβάνοντας υπόψη τις  θεωρητικές  σκέψεις του Paul Krugman,   ίσως θα μπορούσαμε να σκεφτούμε σύγχρονα φαινόμενα όπως αυτά της μετανάστευσης και της αστυφιλίας με λιγότερο ιδεολογικό και συναισθηματικό τρόπο. Το θετικό στην  καλή  οικονομική θεωρία είναι ότι συχνά   σε αντίθεση με την πολιτική σου δίνει αρκετές φορές το δρόμο να αφαιρέσεις το ηθικό και ιδεολογικά  φορτίο από πολλά κοινωνικά γεγονότα.  Έτσι για παράδειγμα ένα μετανάστης λαμβάνει το ρίσκο της μετακίνησης για να καλύψει την τεράστια ανισότητα των αμοιβών ανάμεσα στην χώρα του  και τις χώρες του δυτικού κόσμου. Ο μόνος τρόπος για να το καταφέρει είναι να ξεπεράσει τους γεωγραφικούς περιορισμούς και τα μέτρα ασφαλείας των συνόρων. Μια επικίνδυνη επένδυση, που δεν θα ήταν αναγκαία αν το εμπόριο και οι ανταλλαγές ανάμεσα στην χώρα αυτή  και τις αγορές του μεταβιομηχανικού ανεπτυγμένου κόσμου ήταν περισσότερο ισότιμες και ελεύθερες.

Advertisements

~ by chtouris on October 14, 2008.

 
%d bloggers like this: