προβολή του Μουσικού Πολιτισμού στο Βόρειο Αιγαίο

«Δημιουργία διαδραστικής πολυμεσικής εφαρμογής για την προβολή του Μουσικού Πολιτισμού στο Βόρειο Αιγαίο», που χρηματοδοτήθηκε από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κοινωνία της Πληροφορίας», 2000-2006 Γ΄ Κ.Π.Σ., Άξονας 1: Παιδεία και Πολιτισμός, Μέτρο 1.3, «Τεκμηρίωση, Αξιοποίηση και Ανάδειξη του Ελληνικού Πολιτισμού», με φορέα χρηματοδότησης το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου & Νησιωτικής Πολιτικής/ Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής.

Σύντομη περιγραφή: Το παρόν έργο αφορά τη συλλογή, καταγραφή, τεκμηρίωση και αξιοποίηση του πολιτισμικού αποθέματος της μουσικής παράδοσης της Ικαρίας μέσα από τη χρήση ΤΠΕ. Κεντρικός στόχος αποτελεί η δημιουργία ενός διαδραστικού DVD με θέμα την προβολή του μουσικού πολιτισμού της Ικαρίας, που θα έχει ως σκοπό την ανάδειξη τοπικών στοιχείων και μορφών που συγκροτούν την πολιτισμική ταυτότητα του νησιού.

Advertisements

~ by chtouris on October 23, 2008.

 
%d bloggers like this: