«Η Κοινωνία της Διακινδύνευσης: Προκλήσεις στον 21ο αιώνα». ΣΥΝΕΔΡΙΟ 5-6-7 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

Η Ελληνική Κοινωνιολογική Εταιρία, έχοντας ως κύριο στόχο να προωθήσει τον επιστημονικό διάλογο των Κοινωνιολόγων, αλλά και τον ευρύτερο προβληματισμό των Κοινωνικών Επιστημόνων, διοργανώνει στην Αθήνα Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο στις 5 – 7 Νοεμβρίου 2009. Κύρια θεματική του Συνεδρίου είναι «Η Κοινωνία της Διακινδύνευσης: Προκλήσεις στον 21ο αιώνα».
Κύριος ομιλητής θα είναι ο Καθηγητής Ulrich Beck. Επίσης στο συνέδριο θα συμμετάσχουν ειδικοί για το θέμα ομιλητές. Το συνέδριο είναι ανοικτό σε κάθε ενδιαφερόμενο που επιθυμεί να συμμετάσχει με επιστημονική ανακοίνωση στην παραπάνω θεματική ή και σε οιονδήποτε τομέα κοινωνιολογικού ενδιαφέροντος. Δεκτές είναι προτάσεις για διοργάνωση ειδικών συνεδριών για θέματα κοινωνιολογικού και ευρύτερου κοινωνικού ενδιαφέροντος. Με βάση τα αντικείμενα των περιλήψεων, που θα υποβληθούν, θα συγκροτηθούν από την Οργανωτική Επιτροπή και άλλα ειδικά τμήματα παρουσίασης και συζήτησης καθώς και άλλες ειδικές συνεδρίες, στοιχειοθετημένες κατά επιστημολογικούς τομείς.
Οι περιλήψεις, θα πρέπει να αποσταλούν στην ηλεκτρονική διεύθυνση grsociolsoc@gmail.com και να συνοδεύονται από σύντομο βιογραφικό σημείωμα.
Προθεσμία υποβολής των περιλήψεων: 30 Σεπτεμβρίου 2009.
Μέγεθος περιλήψεων: 300 λέξεις.
Μέγεθος βιογραφικού: 200 λέξεις.
Συμμετοχή στο συνέδριο: πενήντα ευρώ (50 €)
Φοιτητές, Προπτυχιακοί και Μεταπτυχιακοί: είκοσι ευρώ (20 €)

Η Πρόεδρος E. Νίνα – Παζαρζή

Ο Γενικός Γραμματέας Σ. Χτούρης

Advertisements

~ by chtouris on October 15, 2009.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: