Παγκόσμια Κράτη και τα Δίκτυα των Αγορών

PDF – MARKET NETWORKS -GLOBALS STATES
Σωτήρης Χτούρης 5/2010
chtouris.wordpress.com/2010/05/

Καταλαβαίνουμε σήμερα ότι Παγκοσμιοποίηση σημαίνει κυρίως την επιβολή των δικτύων των χρηματοοικονομικών αγορών και των δικτύων της «εθνικής» επιχειρηματικής κουλτούρας των παγκόσμιων κρατών. Αυτό το παγκόσμιο σύστημα ολοκληρώνετε σε συνδυασμό με τον αυξανόμενο έλεγχο των δικτύων της διακυβέρνησης και επιρροής τους στα παγκόσμια πράγματα. Παγκόσμια κράτη είναι αυτά που έχουν επεκτείνει σε παγκόσμιο επίπεδο τα λειτουργικά τους συστήματα και τμήματα της κυριαρχίας τους, ενώ έχουν αποδεσμεύσει ουσιαστικά την έννοια της κυριαρχίας από τα εδαφικά τους όρια. Ο κατακερματισμός του κράτους έθνους που βλέπουν ορισμένοι συγγραφείς -της παλαιότερης σχολής- ως κυρίαρχα στοιχεία της νέας παγκόσμιας κατάστασης και ο διαχωρισμός ανάμεσα στις διαστάσεις της εργασίας, του κεφαλαίου και της τεχνολογίας νομίζω ότι στην πραγματικότητα είναι περισσότερο έκφραση της πολυπλοκότητας των δικτύων και της ολοκλήρωσής τους σε μια μεγαλύτερη γεωγραφική κλίμακα παρά μια πραγματική αποδόμηση των σχέσεων και δεσμών στο εσωτερικό των κρατικών μορφωμάτων παγκόσμιας εμβέλειας. Η αποδόμηση του κράτους και η ρευστότητα της οικονομίας και του πολιτισμού ισχύει κυρίως για τις περιοχές και τις χώρες που βρίσκονται σε μια αρνητική σχέση ισορροπίας με τα παγκόσμια κράτη και τις παγκόσμιες αγορές του κεφαλαίου. Η Ελλάδα είναι μόνο μία περίπτωση ανάμεσα σε πολλές άλλες χώρες όπως: η Αργεντινή,η Πορτογαλία, οι Βαλκανικές Χώρες, οι Χώρες της Ανατολικής Ευρώπης κ.α.. Για τις τελευταίες ισχύει μια διαδικασία πολιτισμικής ομογενοποίησης και οικονομικής υποβάθμισης μέσω της επιβολής της ηγεμονίας των ισχυρών παγκόσμιων κρατών που είναι πολλαπλά ισχυρότερη από την ηγεμονία των παλαιών αποικιακών κρατών. Η έρευνά μας θα πρέπει εδώ να στρέφεται περισσότερο σε θέματα που αφορούν την πυκνότητα, την κλίμακα, το είδος και την ευελιξία των δικτυακών δεσμών ηγεμονίας που παράγονται και λειτουργούν κάτω από μία φαινομενικά ουδέτερη παρουσία του κεφαλαίου, όπως είναι η κατανάλωση, η εικόνα, η πληροφόρηση, το ενιαίο ψηφιακό πολιτιστικό περιεχόμενο, και το επικοινωνιακό θέαμα της νέας παγκόσμιας κοινωνίας που παράγεται «ως μια νέα λαϊκή ουτοπία» της σύγχρονης τεχνολογίας.

Η κυριαρχία των παγκόσμιων κρατών όμως στην πραγματικότητα συνδυάζεται κυρίως με τον έλεγχο και τη διαχείριση των ακόλουθων διαστάσεων σε παγκόσμιο επίπεδο:

Advertisements

~ by chtouris on May 7, 2010.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: